News Date

11 stycznia w Świerku zainaugurowano uroczyście nowe studia doktoranckie PHD4GEN poświęcone najnowszym technologiom reaktorów jądrowych. Dla 11 studentów z czterech krajów przewidziano cykl 15 wykładów prowadzonych przez międzynarodowy zespół specjalistów, wyjazdy studyjne, konferencje ... i wysokie stypendia.

Występując podczas inauguracji dr hab. Paweł Sobkowicz, zastępca Dyrektora NCBJ, podkreślił, że polski rząd dostrzega znaczenie perspektyw związanych z reaktorami wysokotemperaturowymi, co znalazło wyraz w opublikowanych niedawno dokumentach. NCBJ jest zaangażowane w projekty i współprace międzynarodowe nakierowane na rozwój tej nadal nowej technologi i na budowę możliwie najszerszej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Studenci rozpoczynający właśnie naukę będą mieli w przyszłości odegrać zasadniczą rolę w rozwoju badań i współpracy w tej dziedzinie. Znaczenie technologii jądrowych dla ochrony klimatu i zapewnienia bezpiecznego pozyskiwania energii niezbędnej dla rozwoju cywilizacji było jednym z ważniejszych zagadnień poruszonych w czasie wykładu inauguracyjnego przez prof. Wacława Gudowskiego z Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie. Przed wysłuchaniem pierwszych wykładów wygłoszonych także przez profesorów Jerzego Cetnara (AGH i NCBJ), Konrada Czerskiego (USz i IFK Berlin), Rafaela Macian-Juan (TU Munich) i Tomasza Kozłowskiego (Univ. Illinois i NCBJ) świeżo upieczeni studenci odebrali dyplomy i złożyli ślubowanie.

Więcej informacji na stronie studiów: http://www.phd4gen.pl

Inauguracja PHD4GEN (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)
Inauguracja PHD4GEN (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)
Inauguracja PHD4GEN (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)
Inauguracja PHD4GEN (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)
Inauguracja PHD4GEN (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)
Inauguracja PHD4GEN (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)
Inauguracja PHD4GEN (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)
Inauguracja PHD4GEN (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)
Inauguracja PHD4GEN (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)
Inauguracja PHD4GEN (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)