Czym się zajmujemy?

 1. prowadzeniem badań naukowych oraz prac rozwojowych dotyczących w szczególności:
  • fizyki i techniki reaktorów jądrowych,
  • dozymetrii promieniowania jonizującego,
  • metod ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
  • innych zastosowań technologii jądrowych.
 2. eksploatacją reaktorów jądrowych w ośrodku w Otwocku-Świerku dla celów badawczych i komercyjnych,
 3. wykonywaniem pomiarów i analiz mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na terenie ośrodka w Otwocku-Świerku,
 4. wykonywaniem pomiarów, badań i analiz w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, eksploatacji reaktorów jądrowych, odpadów promieniotwórczych itp. na rzecz podmiotów zewnętrznych.

Kontakt


Andrzeja Sołtana 7,
05-400 Otwock-Świerk
tel. +48 22 273 10 80
tel./fax +48 22 273 12 18
e-mail: DEJ@ncbj.gov.pl