Czym się zajmujemy?


  • prowadzimy prace naukowo-badawcze w zakresie projektowania, budowy i użytkowania aparatury jądrowej wykorzystywanej w infrastrukturach badawczych, w przemyśle i medycynie,
  • rozwijamy techniki detekcji promieniowania jonizującego i metody analizy danych dla celów poznawczych i aplikacyjnych,
  • projektujemy, budujemy i testujemy układy elektronicznych dla infrastruktur badawczych i przemysłu,
  • rozwijamy oprogramowanie sterujące i obrazujące oraz metody symulacji Monte Carlo procesów fizycznych w badaniach podstawowych i aplikacyjnych,
  • oferujemy wsparcie badawcze i naukowe dla prac prowadzonych przez Departament Eksploatacji Obiektów Jądrowych (DEJ) oraz Zakład Doświadczalny Aparatury Jądrowej (ZDAJ).

Departament realizuje liczne krajowe i międzynarodowe projekty badawcze w obszarze szeroko rozumianej fizyki jądrowej. Prowadzi szeroką współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, w tym między innymi, z Francji, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, USA i Chin. Departament stanowi miejsce pracy dla fizyków, elektroników, inżynierów, programistów, laborantów i techników. 

Departament umożliwia realizację prac magisterskich i doktorskich w obszarze fizyki oraz nauk technicznych.

Kontakt


Andrzeja Sołtana 7,
05-400 Otwock-Świerk
tel. +48 22 273 14 13
e-mail: DTJ@ncbj.gov.pl