Czym się zajmujemy?

Czwarty Zakład Departamentu Badań Podstawowych zajmuje się badaniami z zakresu astrofizyki i astronomii, głównie ich aspektami obserwacyjnymi. Nasza siedziba mieści się w Warszawie przy ulicy Pasteura 7.

Badania prowadzone w Zakładzie Astrofizyki obejmują:

Kosmologię: CMB, duże struktury Wszechświata, ciemna materia, kosmologia niestandardowa i soczewkowanie grawitacyjne
Fale grawitacyjne: Astronomia wieloskładnikowa, nowe narzędzia dla kosmologii
Fizykę galaktyk: Formacja i ewolucja galaktyk, AGN, kwazary i rozbłyski gamma
Ośrodek międzygwiazdowy: Powstawanie gwiazd, gwiazdy neutronowe i białe karły

Naukowcy Zakładu są również zaangażowani w wiele projektów międzynarodowych.

 

 

Więcej szczegółów dotyczących badań Zakładu Astrofizyki i jego pracowników jest dostępnych w angielskiej wersji strony

Aktualności

Aktualności dotyczące badań prowadzonych przez nasz Zakład znajdziesz tutaj.

Aktualności

<a href="https://www.ncbj.gov.pl/news-bp4">Aktualności dotyczące badań prowadzonych przez nasz Zakład znajdziesz&nbsp;tutaj</a>.

Naukowcy NCBJ wybrani na członków Komitetu Astronomii PAN

14 maja wręczono nominacje dla członków Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2027. Wśród członków znaleźli się także naukowcy z Zakładu Astrofizyki NCBJ. Prof. Katarzyna Małek została również wybrana do Prezydium Komitetu.

Ten krajobraz "gór" i "dolin" usianych gwiazdami to w rzeczywistości krawędź pobliskiego, młodego regionu gwiazdotwórczego o nazwie NGC 3324 w Mgławicy Carina. Uchwycony w świetle podczerwonym przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, obraz ten po raz pierwszy ujawnia niewidoczne wcześniej obszary narodzin gwiazd. Źródło: NASA, ESA, CSA, STScI

Czy pył może „wyparować” w trudnym środowisku międzygwiazdowym?

Pył stanowi ważny element ośrodka międzygwiazdowego w galaktykach i jest związany z wieloma procesami fizycznymi. Kluczowe więc jest zrozumienie czynników, które wpływają na jego powstawanie i niszczenie. W najnowszych badaniach, zespół naukowców pod przewodnictwem dr hab. Ambry Nanni z Zakładu Astrofizyki NCBJ przeanalizował wpływ zjawiska fotoparowania na przetrwanie pyłu w ośrodku międzygwiazdowym galaktyk.

We Wszechświecie wygląd ma znaczenie. Pyłowe kształty kolorowych galaktyk

Czy możemy zobaczyć, co kryje się w chmurze pyłu bez pomocy podczerwieni? Pytanie to dotyczy nie tylko obiektów ziemskich, ale także astronomicznych obserwacji galaktyk, a odpowiedź zazwyczaj brzmi "nie". Naukowcy z zakładu Astrofizyki NCBJ zaangażowani w największy optyczny przegląd nieba - Legacy Survey of Space and Time (LSST), w najnowszym artykule, który ukazał się kwietniu w czasopiśmie Astronomy & Astrophysics, proponują nowatorską metodę pozwalającą uzyskać informacje o pyle w galaktykach bez faktycznej obserwacji jego światła podczerwonego.

Zakres badania OGHReS z oznaczonym podziałem na wewnętrzny i zewnętrzny obszar naszej galaktyki. Źródło: https://sedigism.mpifr-bonn.mpg.de/oghres/

Nowe obserwacje zewnętrznych części Drogi Mlecznej pomagają zrozumieć procesy formowania się gwiazd

Dokładne zrozumienie procesu formowania się gwiazd jest kluczowe dla opisu tworzenia i ewolucji galaktyk. Nowe badania opublikowane w Monthly Notices of the Royal Astronomical Society wykorzystują dane dotyczące zewnętrznych części naszej galaktyki do bardziej precyzyjnego wyznaczenia odległości i właściwości gromad gwiazdotwórczych. W badaniach bierze udział dr Miguel Figueira z Zakładu Astrofizyki NCBJ.

dr Michael Romano

Dr Michael Romano laureatem prestiżowej nagrody czasopisma Astronomy & Astrophysics

Dr Michael Romano z Zakładu Astrofizyki Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), został laureatem prestiżowej nagrody "Early Career Research Award" przyznawanej przez czasopismo "Astronomy & Astrophysics" (A&A). Nagroda "Early Career Research Award" przyznawana jest co roku młodym naukowcom, którzy wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie astrofizyki.

Artist’s impression of an outflow of molecular gas from the quasar J2054-0005 (Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO))

Uciekający gaz - ALMA dostrzega cień wypływu molekularnego gazu z kwazara, gdy Wszechświat miał mniej niż miliard lat

Przewidywania teoretyczne zostały potwierdzone odkryciem wypływu cząsteczkowego gazu z kwazara, gdy Wszechświat miał mniej niż miliard lat. Wyniki uzyskane na podstawie obserwacji teleskopu ALMA mają duże znaczenie dla zrozumienia procesów formowania się gwiazd w galaktykach. W pracach zespołu badawczego uczestniczył dr Darko Donevski z Zakładu Astrofizyki NCBJ.