08

04-2024

Pracownik/ pracownica kancelarii ogólnej (referent) | EA

Termin zbierania ofert:

Dział Administracyjny zaprasza zainteresowane osoby do składania aplikacji.

12

03-2024

Specjalista/ specjalistka - Archiwista/ archiwistka | EA

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Administracyjnego.

12

03-2024

Adiunkt (specjalista/specjalistka ds. badań mikrostruktury materiałów) | MAB NOMATEN

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Centrum Doskonałości NOMATEN.

12

03-2024

Specjalista/specjalistka ds. ochrony przeciwpożarowej | JP

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Profilaktyki Pożarowej.

08

03-2024

Specjalista(ka) badawczo-techniczny(a) ds. analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych | UZ3

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3).

23

02-2024

Główny specjalista | Rzecznicy Instytutu

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do komórki organizacyjnej Rzecznicy Instytutu.

22

02-2024

Wartownik - konwojent | WSO

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Wewnętrznej Służby Ochrony na stanowisko: Wartownik - konwojent

21

02-2024

Specjalista/specjalistka ds. badań materiałowych | LBM

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Laboratorium Badań Materiałowych (LBM) na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. badań materiałowych

21

02-2024

Specjalista/specjalistka ds. badań materiałowych | LBM

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Laboratorium Badań Materiałowych (LBM) na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. badań materiałowych

16

02-2024

Adiunkt | H2

Termin zbierania ofert:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Metrologii Radiologicznej i Fizyki Biomedycznej

12

02-2024

Technik Elektryk /ET

Termin zbierania ofert:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych. Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Elektrycznego w Departamencie Technicznym na stanowisko: Technik Elektryk

10

02-2024

Technik, Operator Elektryk Reaktora MARIA / EJ2

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Eksploatacji Reaktora MARIA na stanowisko: Technik, Operator Elektryk Reaktora MARIA

01

02-2024

Asystent / Asystentka ds. komercjalizacji

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Parku Naukowo-Technologicznego na stanowisko: Asystent / Asystentka ds . komercjalizacji

29

01-2024

Fizyk | BP2

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Fizyki Teoretycznej na stanowisko: Fizyk / Fizyczka

29

01-2024

Specjalista/Specjalistka badawczo-techniczny ds. analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych | UZ3

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska na stanowisko: Specjalista/Specjalistka badawczo-techniczny ds. analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych

19

01-2024

Menedżer programu modernizacji reaktora badawczego Maria / IZ

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Zarządzania Projektami na stanowisko: Menedżer programu modernizacji reaktora badawczego Maria

11

01-2024

Adiunkt | UZ3 (DUZ)

Termin zbierania ofert:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko: Adiunkt w Zakładzie Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska

10

01-2024

Wartownik-Konwojent I DJ

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Wewnętrznej Służby Ochrony na stanowisko: Wartownik/Konwojent

09

01-2024

Adiunkt (postdoc) | BP2 (DBP)

Termin zbierania ofert:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko: Adiunkt (postdoc) w Zakładzie Fizyki Teoretycznej

03

01-2024

Ślusarz / EJ3

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Technik Reaktorowych na stanowisko: Ślusarz

03

01-2024

Pracownik Działu Dokumentacji (EJD) /EJ3

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do działu dokumentacji na stanowisko: Pracownik działu dokumentacji

29

12-2023

Specjalista/ka badawczo-techniczny/a ds. sprzężonych obliczeń neutronowo-cieplno-przepływowych dla reaktorów jądrowych/UZ3

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska na stanowisko: Specjalista/ka badawczo-techniczny/a ds. sprzężonych obliczeń neutronowo-cieplno-przepływowych dla reaktorów jądrowych

18

12-2023

Specjalista / Specjalistka badawczo-techniczny/a ds. analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych /UZ3

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska na stanowisko: Specjalista/Specjalistka badawczo-techniczny/a ds. analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych

18

12-2023

Specjalista / Specjalistka badawczo-techniczny/a ds. analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych /UZ3

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska na stanowisko: Specjalista / Specjalistka badawczo-techniczny/a ds. analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych

18

12-2023

Specjalista / Specjalistka badawczo-techniczny/a ds. cieplno-przepływowych dla reaktorów jądrowych / UZ3

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska na stanowisko: Specjalista/Specjalistka badawczo-techniczny/a ds. cieplno-przepływowych dla reaktorów jądrowych

18

12-2023

Specjalista / Specjalistka badawczo-techniczny/a ds. cieplno-przepływowych dla reaktorów jądrowych / UZ3

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska na stanowisko: Specjalista / Specjalistka badawczo-techniczny/a ds. cieplno-przepływowych dla reaktorów jądrowych

15

12-2023

Wartownik - konwojent | WSO

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Wewnętrznej Służby Ochrony na stanowisko: Wartownik - konwojent

13

12-2023

Specjalista/Specjalistka Dozymetrysta Reaktora MARIA

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Eksploatacji Reaktora MARIA na stanowisko: Specjalista/Specjalistka Reaktora MARIA

11

12-2023

Samodzielny specjalista(ka) w Dziale Zarządzania Projektami | IZ

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Zarządzania Projektami na stanowisko: Samodzielny specjalista/ Samodzielna specjalistka

08

12-2023

Adiunkt | BP4

Termin zbierania ofert:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko: Adiunkt w Zakładzie Astrofizyki (BP4)

04

12-2023

Specjalista w Biurze Komunikacji i Promocji

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Biura Komunikacji i Promocji na stanowisko: Specjalista

30

11-2023

Adiunkt (Probabilistyczne analizy bezpieczeństwa obiektów jądrowych) | UZ3 (DUZ)

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (DUZ) na stanowisko: Adiunkt (Probabilistyczne analizy bezpieczeństwa obiektów jądrowych) w Zakładzie Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3)

29

11-2023

Specjalista, Operator Aparaturowy Reaktora MARIA I EJ2

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Eksploatacji Reaktora MARIA na stanowisko: Specjalista, Operator Aparaturowy Reaktora MARIA

27

11-2023

Starszy Specjalista ds. Inwestycji i Remontów / ET

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu inwestycji i remontów na stanowisko: Starszy Specjalista/stka ds. inwestycji i remontów

27

11-2023

Specjalista/tka w dziale zaopatrzenia materiałowo-technicznego / EZ

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do działu zaopatrzenia materiałowo-technicznego na stanowisko: Specjalista/Specjalistka

08

11-2023

Specjalista / Specjalistka w zakresie wzorcowania aparatury dozymetrycznej / LPD

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych na stanowisko: Specjalista / Specjalistka w zakresie wzorcowania aparatury dozymetrycznej

07

11-2023

Specjalista/Specjalistka chemik / LPD

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych na stanowisko: Specjalista/Specjalistka chemik

07

11-2023

Pracownik gospodarczy I TO

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu obsługi technicznej na stanowisko: Pracownik gospodarczy

03

11-2023

Asystent (Specjalista/specjalistka ds. modelowaniem materiałów amorficznych) | MAB NOMATEN

Termin zbierania ofert:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko: Asystent (Specjalista/specjalistka ds. modelowaniem materiałów amorficznych)

30

10-2023

Wartownik - konwojent | WSO

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Wewnętrznej Służby Ochrony na stanowisko: Wartownik - konwojent

30

10-2023

Magazynier/ka I EZ

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do działu zaopatrzenia materiałowo-technicznego na stanowisko: Magazynier/ka

26

10-2023

Specjalista/Specjalistka ds. modelowaniem materiałów amorficznych | MAB NOMATEN

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do MAB NOMATEN na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. modelowaniem materiałów amorficznych

25

10-2023

Informatyk/ Informatyczka | UZ2

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakład Inżynierii Oprogramowania (UZ2) na stanowisko: Informatyk/Informatyczka

25

10-2023

Informatyk/ Informatyczka | UZ2

Termin zbierania ofert:

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakład Inżynierii Oprogramowania (UZ2) na stanowisko: Informatyk/Informatyczka

12

10-2023

Adiunkt (postdoc) | BP2 (DBP)

Termin zbierania ofert:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko: Adiunkt (postdoc) w Zakładzie Fizyki Teoretycznej

29

09-2023

Adiunkt (fizyka ciała stałego/ obliczeniowa nauka o materiałach) | MAB NOMATEN

Termin zbierania ofert:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko: Adiunkt (fizyka ciała stałego/ obliczeniowa nauka o materiałach) Centrum Doskonałości NOMATEN

29

09-2023

Adiunkt (fizyka ciała stałego/ obliczeniowa nauka o materiałach) | MAB NOMATEN

Termin zbierania ofert:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko: Adiunkt (fizyka ciała stałego/ obliczeniowa nauka o materiałach) Centrum Doskonałości NOMATEN